dielo.eu-predajna-galeria
- umelecko-remeselné práce rôzneho druhu. dekoratívne,   kreatívne omietky, sgrafito, štukolustro, mozaika, nástenná maľba - reštaurovanie a konzervovanie umeleckých diel.  obrazov, sôch,   nástenných malieb, starožitností - prezenčné a pobytové kurzy kresby a maľby v prírode – plenér - príprava na prijímacie pohovory, vzdelávanie dospelých - organizovanie výstav - predaj a sprostredkovanie predaja umeleckých diel
polychromia-umelecka-dielňa plener-pobytovy-kurz-malby restaurovanie-obrazy-sochy-nastenne-malby Reštaurovanie umelecko-remeselne-prace-umelecka-dielna Umelecko-remeselné práce Kurzy a vzdelávanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných autorova sprostredkovanie predaja diel z domácich zbierok
© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-umelecke-remeslo

Sgrafito

v interiéri a exteriéri

keramicka-mozaika-solimander

Keramická mozaika

plošná aj priestorová

reštaurovanie-starožitností

Reštaurovanie

starožitností

dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dekoratívne omietky

kreatívne steny

restaurovanie-obrazov-a-ramov

Reštaurovanie

obrazov a rámov

stokolustro-umelecke-remesla

Štukolustro

Stucco-lustro

mozaika-prirodny-kamen

Mozaika

z prírodného kameňa

malba-obrazov-na-objednavku

Maľba obrazov

na zákazku, krajiny, portréty

umely-kamen-kreativna-omietka

Umelý kameň

modelovaná omietka

iluzivna-nastenna-malba

3D iluzívne maľby

akýkoľvek motív aj rozmer

pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

restaurovanie-nastenna-malba

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-drevena-socha

Reštaurovanie

sôch a reliéfov

Home Umelecko-remeselné práce Reštaurovanie Kurzy a vzdelávanie Kontakt
Umelecké   remeslo   alebo   výtvarné   remeslo   je   odvetvie   výtvarného   umenia,   pri   ktorom   prevláda   snaha   o plnenie   úžitkovej   funkcie   nad   sebavyjadrením   umelca   pri   súčasnom   vyvolaní   estetického   zážitku,   kde proces   vzniku   od   návrhu   až   k   hotovému   artefaktu   je   vecou   osobnosti,   spájajúcej   výtvarné   a   technické majstrovstvo.   Aj   keď   sa   to   niekedy   nezdá,   zmyslom   umenia   je   vytvoriť   niečo   krásne.   Umelecký   predmet, vec   a   konkrétne   umelecké   dielo   je   viditeľným   materiálnym   vyjadrením   tvorivých   schopností   človeka. Pôsobí   na   city   a   rozum,   vyvoláva   v   ľuďoch,   ktorí   ho   vnímajú,   obdiv,   hrdosť   a   radosť   z   tvorivej   činnosti   a schopnosti.   Umelecké   remeslo   vnímame   ako   multidisciplinárny   odbor,   pre   ktorý   je   charakteristický   vysoký podiel   ručnej   práce   spojený   s   používaním   špecializovaných   nástrojov   a   pomôcok.   Dôraz   kladieme   na zručnosť, odbornosť a skúsenosť v praxi.

UMELECKÉ REMESLO

www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
dielo.eu-predajna-galeria
- umelecko-remeselné práce rôzneho druhu. dekoratívne fasády,   kreatívne omietky, sgrafito, štukolustro, mozaika, nástenná maľba - reštaurovanie a konzervovanie umeleckých diel.  obrazov, sôch,   nástenných malieb, starožitností - prezenčné a pobytové kurzy kresby a maľby v prírode – plenér - príprava na prijímacie pohovory, vzdelávanie dospelých - organizovanie výstav - predaj a sprostredkovanie predaja umeleckých diel
polychromia - umelecka dielňa malba-na-stenu-wandmalerei plener-pobytovy-kurz-malby restaurovanie-obrazy-sochy-nastenne-malby Reštaurovanie Umelecko-remeselné práce Kurzy a vzdelávanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných autorov  a sprostredkovaniepredaja diel z domácich zbierok
© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-umelecke-remeslo

Sgrafito

v interiéri a exteriéri

keramicka-mozaika-solimander

Keramická mozaika

plošná aj priestorová

reštaurovanie-starožitností

Reštaurovanie

starožitností

dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dekoratívne omietky

kreatívne steny

restaurovanie-obrazov-a-ramov

Reštaurovanie

obrazov a rámov

stokolustro-umelecke-remesla

Štukolustro

Stucco-lustro

mozaika-prirodny-kamen

Mozaika

z prírodného kameňa

malba-obrazov-na-objednavku

Maľba obrazov

na zákazku, krajiny, portréty

umely-kamen-kreativna-omietka

Umelý kameň

modelovaná omietka

iluzivna-nastenna-malba

3D iluzívne maľby

akýkoľvek motív aj rozmer

pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

restaurovanie-nastenna-malba

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-drevena-socha

Reštaurovanie

sôch a reliéfov

Umelecké    remeslo    alebo    výtvarné    remeslo    je    odvetvie výtvarného   umenia,   pri   ktorom   prevláda   snaha   o   plnenie úžitkovej      funkcie      nad      sebavyjadrením      umelca      pri súčasnom   vyvolaní   estetického   zážitku,   kde   proces   vzniku od   návrhu   až   k   hotovému   artefaktu   je   vecou   osobnosti, spájajúcej   výtvarné   a   technické   majstrovstvo.   Aj   keď   sa   to niekedy   nezdá,   zmyslom   umenia   je   vytvoriť   niečo   krásne. Umelecký    predmet,    vec    a    konkrétne    umelecké    dielo    je viditeľným   materiálnym   vyjadrením   tvorivých   schopností človeka.   Pôsobí   na   city   a   rozum,   vyvoláva   v   ľuďoch,   ktorí ho   vnímajú,   obdiv,   hrdosť   a   radosť   z   tvorivej   činnosti   a schopnosti.         Umelecké         remeslo         vnímame         ako multidisciplinárny    odbor,    pre    ktorý    je    charakteristický vysoký     podiel     ručnej     práce     spojený     s     používaním špecializovaných   nástrojov   a   pomôcok.   Dôraz   kladieme   na zručnosť, odbornosť a skúsenosť v praxi.

UMELECKÉ REMESLO

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
dielo.eu-predajna-galeria
- umelecko-remeselné práce rôzneho druhu. dekoratívne fasády,   kreatívne omietky, sgrafito, štukolustro, mozaika, nástenná maľba - reštaurovanie a konzervovanie umeleckých diel.  obrazov, sôch,   nástenných malieb, starožitností - prezenčné a pobytové kurzy kresby a maľby v prírode – plenér - príprava na prijímacie pohovory, vzdelávanie dospelých - organizovanie výstav - predaj a sprostredkovanie predaja umeleckých diel
polychromia - umelecka dielňa malba-na-stenu-wandmalerei plener-pobytovy-kurz-malby restaurovanie-obrazy-sochy-nastenne-malby Reštaurovanie Umelecko-remeselné práce Kurzy a vzdelávanie

predajná galéria DIELO.eu

vstup do galérie predaj umeleckej tvorby súčasných autorov  a sprostredkovaniepredaja diel z domácich zbierok
© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-umelecke-remeslo

Sgrafito

v interiéri a exteriéri

keramicka-mozaika-solimander

Keramická mozaika

plošná aj priestorová

reštaurovanie-starožitností

Reštaurovanie

starožitností

dekorativna-stena-kreatvna-omietka

Dekoratívne omietky

kreatívne steny

restaurovanie-obrazov-a-ramov

Reštaurovanie

obrazov a rámov

stokolustro-umelecke-remesla

Štukolustro

Stucco-lustro

mozaika-prirodny-kamen

Mozaika

z prírodného kameňa

malba-obrazov-na-objednavku

Maľba obrazov

na zákazku, krajiny, portréty

umely-kamen-kreativna-omietka

Umelý kameň

modelovaná omietka

iluzivna-nastenna-malba

3D iluzívne maľby

akýkoľvek motív aj rozmer

pozlacovanie-restauratorka-dielna

Pozlacovanie

sochy, rámy, ikony…

polychromovanie-restauratorska-dielna

Polychromovanie

sochy, starožitnosti

restaurovanie-nastenna-malba

Reštaurovanie

nástenných malieb

restaurovanie-drevena-socha

Reštaurovanie

sôch a reliéfov

Umelecké   remeslo   alebo   výtvarné   remeslo   je   odvetvie   výtvarného   umenia,   pri ktorom   prevláda   snaha   o   plnenie   úžitkovej   funkcie   nad   sebavyjadrením   umelca pri   súčasnom   vyvolaní   estetického   zážitku,   kde   proces   vzniku   od   návrhu   až   k hotovému     artefaktu     je     vecou     osobnosti,     spájajúcej     výtvarné     a     technické majstrovstvo.   Aj   keď   sa   to   niekedy   nezdá,   zmyslom   umenia   je   vytvoriť   niečo krásne.    Umelecký    predmet,    vec    a    konkrétne    umelecké    dielo    je    viditeľným materiálnym   vyjadrením   tvorivých   schopností   človeka.   Pôsobí   na   city   a   rozum, vyvoláva   v   ľuďoch,   ktorí   ho   vnímajú,   obdiv,   hrdosť   a   radosť   z   tvorivej   činnosti   a schopnosti.   Umelecké   remeslo   vnímame   ako   multidisciplinárny   odbor,   pre   ktorý je      charakteristický      vysoký      podiel      ručnej      práce      spojený      s      používaním špecializovaných   nástrojov   a   pomôcok.   Dôraz   kladieme   na   zručnosť,   odbornosť   a skúsenosť v praxi.  

UMELECKÉ REMESLO

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb