© 2018 umelecká dielňa
restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek
Spevňovanie,     zabezpečenie     uvoľnenej     omietky,     čistenie, odsoľovanie,    odstraňovanie    zákalu    a    premalieb,    fixovanie zvetraného,     spráškovateného     povrchu     maľby,     tmelenie poškodeného     povrchu,     trhlín     a     trhliniek,     dopĺňanie     a retušovanie,    snímanie    a    prenášanie    nástenných    malieb, konzervovanie      a      reštaurovanie      historických      omietok, štukovej výzdoby, štukolustra, mozaiky.

Reštaurovanie nástenných malieb

restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz

Reštaurovanie nástenných malieb

pozrite viac na 
fresky.restaurovanie.org
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-nastennych-malieb
© 2018 umelecká dielňa
restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek
Spevňovanie,        zabezpečenie        uvoľnenej        omietky,        čistenie, odsoľovanie,      odstraňovanie      zákalu      a      premalieb,      fixovanie zvetraného,        spráškovateného        povrchu        maľby,        tmelenie poškodeného   povrchu,   trhlín   a   trhliniek,   dopĺňanie   a   retušovanie, snímanie     a     prenášanie     nástenných     malieb,     konzervovanie     a reštaurovanie   historických   omietok,   štukovej   výzdoby,   štukolustra, mozaiky.

Reštaurovanie nástenných malieb

restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz

Reštaurovanie nástenných malieb

pozrite viac na 
fresky.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
restaurovanie-nastennych-malieb
© 2018 umelecká dielňa
restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby restaurovanie-obnova-nastennej-malby sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie sakralne-malby-restaurovanie restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky restaurovanie-fresky-stuky nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie nastenna-malba-restaurovanie fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky fixovanie-tmelenie-cistenie-fresky nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie nastenna-malba-konzervovanie knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby knzervovanie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby tmelenie-nastennej-malby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby odtranovanie-premalby nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani nastenna-malba-po-zrestaurovani ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby ocistenie-nastennej-malby restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek restaurovanie-fresiek
Spevňovanie,       zabezpečenie       uvoľnenej       omietky,       čistenie,       odsoľovanie, odstraňovanie     zákalu     a     premalieb,     fixovanie     zvetraného,     spráškovateného povrchu   maľby,   tmelenie   poškodeného   povrchu,   trhlín   a   trhliniek,   dopĺňanie   a retušovanie,     snímanie     a     prenášanie     nástenných     malieb,     konzervovanie     a reštaurovanie historických omietok, štukovej výzdoby, štukolustra, mozaiky.

Reštaurovanie nástenných malieb

restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz restaurovanie-malby-injektaz

Reštaurovanie nástenných malieb

pozrite viac na 
fresky.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb