© 2018 umelecká dielňa

Mozaika z prírodného kameňa

sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo
Jedna    z    najstarších    techník,    aj    dnes    môže    ozvláštniť priestor,   v   ktorom   sa   nachádza,   aj   dnes   može   vyzerať moderne.       V   Európe   sa   počiatky   mozaiky   objavili   v   starom   Grécku   a najväčší   rozkvet   dosiahla   v   dobe   Rímskej   ríše.   Z   tej   doby ich   tiež   zostalo   najviac   zachovaných.   Väčšinou   zostali   z celých    rímskych    víl    zachované    práve    len    podlahové mozaiky. Mozaika je teda staré remeslo a staré umenie.         Už    vtedy    sa    vytvárali    mozaiky    úžitkové    –    podlahy    či obklady,   ktoré   boli   súčasťou   domu,   a   umelecké   mozaiky, napr. portréty, ktoré sa robili na prenosné panely. Dobre   vyrobená   mozaika   z   kvalitného   materiálu   takmer nestarne.  

Mozaika

technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
mozaika-z-prirodneho-kamena
© 2018 umelecká dielňa

Mozaika z prírodného kameňa

sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo
Jedna    z    najstarších    techník,    aj    dnes    môže    ozvláštniť    priestor,    v ktorom sa nachádza, aj dnes može vyzerať moderne.       V   Európe   sa   počiatky   mozaiky   objavili   v   starom   Grécku   a   najväčší rozkvet   dosiahla   v   dobe   Rímskej   ríše.   Z   tej   doby   ich   tiež   zostalo najviac     zachovaných.     Väčšinou     zostali     z     celých     rímskych     víl zachované    práve    len    podlahové    mozaiky.    Mozaika    je    teda    staré remeslo a staré umenie.       Už   vtedy   sa   vytvárali   mozaiky   úžitkové   –   podlahy   či   obklady,   ktoré boli   súčasťou   domu,   a   umelecké   mozaiky,   napr.   portréty,   ktoré   sa robili na prenosné panely. Dobre vyrobená mozaika z kvalitného materiálu takmer nestarne.  

Mozaika

technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
mozaika-z-prirodneho-kamena
© 2018 umelecká dielňa

Mozaika z prírodného kameňa

sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna sakralna-mozaika-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna tvorba-mozaiky-umelecka-dielna prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika prirodny-kamen-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika umelecka-dielna-mozaika zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena zhotovenie-mozaiky-z-prirodneho-kamena sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen sakralna-mozaika-prirodny-kamen nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna nepriama-mozaika-umelecka-dielna umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika umelecke-remeslo-mozaika kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo kamenna-mozaika-umelecke-remeslo
Jedna    z    najstarších    techník,    aj    dnes    môže    ozvláštniť    priestor,    v    ktorom    sa nachádza, aj dnes može vyzerať moderne.       V   Európe   sa   počiatky   mozaiky   objavili   v   starom   Grécku   a   najväčší   rozkvet dosiahla   v   dobe   Rímskej   ríše.   Z   tej   doby   ich   tiež   zostalo   najviac   zachovaných. Väčšinou   zostali   z   celých   rímskych   víl   zachované   práve   len   podlahové   mozaiky. Mozaika je teda staré remeslo a staré umenie.         Už    vtedy    sa    vytvárali    mozaiky    úžitkové    –    podlahy    či    obklady,    ktoré    boli súčasťou    domu,    a    umelecké    mozaiky,    napr.    portréty,    ktoré    sa    robili    na prenosné panely. Dobre vyrobená mozaika z kvalitného materiálu takmer nestarne.

Mozaika

technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna technika-mozaika-umelecka-dielna
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb