© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie obrazov

oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie-ramov
degradacia-obrazovej-vrstvy-restaurovanie
obraz-na-platne-stav-pred-a-po-restaurovani  oprava-obnova-rekostrukcia-obrazov
restauratorsky-prieskum-sondaz
stav-pred-a-po-restaurovanim
snimanie-poskodeneho-laku
restaurovanie-starozitnych-obrazov
poskodenie-malby-zakalenie-laku
obraz-poskodeny-poziarom-stav-po-ocisteni
olejomalba-stav-pred-a-po-zrestaurovani
restaurovanie-olejomalieb
Reštaurovanie   obrazov   na   plátne,   dreve   a   iných   podložkách. Čistenie,      odstraňovanie      starých      stmavnutých      lakov      a premalieb.     Rentoaláž     -     nažehľovanie     na     nové     plátno, napínanie    plátna    na    nové    podrámy,    tmelenie,    retušovanie, lakovanie.    Reštaurovanie    rámov,    petrifikácia,    ošetrenie    proti hubám   a   drevokaznému   hmyzu,   dopĺňanie   chýbajúcich   častí, tmelenie,       retušovanie,       polychromovanie,       pozlacovanie, patinovanie.  

Reštaurovanie obrazov a rámov

olejomalba-stav-pred-a-po-restaurovani
pozrite viac na  
obrazy.restaurovanie.org
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-obrazov-a-ramov
© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie obrazov

oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie-ramov
degradacia-obrazovej-vrstvy-restaurovanie
obraz-na-platne-stav-pred-a-po-restaurovani  oprava-obnova-rekostrukcia-obrazov
restauratorsky-prieskum-sondaz
stav-pred-a-po-restaurovanim
snimanie-poskodeneho-laku
restaurovanie-starozitnych-obrazov
poskodenie-malby-zakalenie-laku
obraz-poskodeny-poziarom-stav-po-ocisteni
olejomalba-stav-pred-a-po-zrestaurovani
restaurovanie-olejomalieb
Reštaurovanie    obrazov    na    plátne,    dreve    a    iných    podložkách. Čistenie,    odstraňovanie    starých    stmavnutých    lakov    a    premalieb. Rentoaláž   -   nažehľovanie   na   nové   plátno,   napínanie   plátna   na   nové podrámy,   tmelenie,   retušovanie,   lakovanie.   Reštaurovanie   rámov, petrifikácia,     ošetrenie     proti     hubám     a     drevokaznému     hmyzu, dopĺňanie          chýbajúcich          častí,          tmelenie,          retušovanie, polychromovanie, pozlacovanie, patinovanie.  

Reštaurovanie obrazov a rámov

olejomalba-stav-pred-a-po-restaurovani
pozrite viac na  
obrazy.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
restaurovanie-obrazov-a-ramov
© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie obrazov

oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie-ramov
degradacia-obrazovej-vrstvy-restaurovanie
obraz-na-platne-stav-pred-a-po-restaurovani  oprava-obnova-rekostrukcia-obrazov
restauratorsky-prieskum-sondaz
stav-pred-a-po-restaurovanim
snimanie-poskodeneho-laku
restaurovanie-starozitnych-obrazov
poskodenie-malby-zakalenie-laku
obraz-poskodeny-poziarom-stav-po-ocisteni
olejomalba-stav-pred-a-po-zrestaurovani
restaurovanie-olejomalieb
Reštaurovanie     obrazov     na     plátne,     dreve     a     iných     podložkách.     Čistenie, odstraňovanie      starých      stmavnutých      lakov      a      premalieb.      Rentoaláž      - nažehľovanie   na   nové   plátno,   napínanie   plátna   na   nové   podrámy,   tmelenie, retušovanie,    lakovanie.    Reštaurovanie    rámov,    petrifikácia,    ošetrenie    proti hubám     a     drevokaznému     hmyzu,     dopĺňanie     chýbajúcich     častí,     tmelenie, retušovanie, polychromovanie, pozlacovanie, patinovanie.  

Reštaurovanie obrazov a rámov

olejomalba-stav-pred-a-po-restaurovani
pozrite viac na  
obrazy.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb