© 2018 umelecká dielňa
umelecka-dielna-polychromia
polychromovanie-restauratoska-dielna
polychromovanie-drevenej-sochy  polychromovanie-drevorezby
polychromovanie-pozlacovanie-konzervovanie
polychromia-pozlacovanie-restaurovanie
sochy-reliefy-polychromia
kriedova-vrstva-polychromie
polychromovanie-restaurovanie
restaurovanie-drevenych-soch-polycromia
polychomia-kriedovanie
Úlohou   polychromie   je   zvýraznenie   a   zvýšenie   estetického pôsobenia     daného     predmetu.     Jedná     sa     obvykle     o rôznofarebné    dotvorenie    drevených,    kamenných    alebo štukových   sôch,   prípadne   aj   o   pokrývanie   väčších   plôch farbou.       Polychromia   ako   technika   zdobenia   umeleckých   diel   je známa   už   z   obdobia   veľkých   kultúr   v   oblasti   úrodného polmesiaca,   južnej   a   východnej   Ázie   aj   Strednej   a   Južnej Ameriky.   Každá   kultúra,   sloh   či   umelecký   smer   kládla   na polychromiu iný dôraz a dávala jej iný výraz.

Polychromia

Polychromovanie

www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
© 2018 umelecká dielňa
umelecka-dielna-polychromia
polychromovanie-restauratoska-dielna
polychromovanie-drevenej-sochy  polychromovanie-drevorezby
polychromovanie-pozlacovanie-konzervovanie
polychromia-pozlacovanie-restaurovanie
sochy-reliefy-polychromia
kriedova-vrstva-polychromie
polychromovanie-restaurovanie
restaurovanie-drevenych-soch-polycromia
polychomia-kriedovanie
Úlohou   polychromie   je   zvýraznenie   a   zvýšenie   estetického   pôsobenia daného    predmetu.    Jedná    sa    obvykle    o    rôznofarebné    dotvorenie drevených,   kamenných   alebo   štukových   sôch,   prípadne   aj   o   pokrývanie väčších plôch farbou.       Polychromia   ako   technika   zdobenia   umeleckých   diel   je   známa   už   z obdobia    veľkých    kultúr    v    oblasti    úrodného    polmesiaca,    južnej    a východnej    Ázie    aj    Strednej    a    Južnej    Ameriky.    Každá    kultúra,    sloh    či umelecký smer kládla na polychromiu iný dôraz a dávala jej iný výraz.

Polychromia

Polychromovanie

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
© 2018 umelecká dielňa
umelecka-dielna-polychromia
polychromovanie-restauratoska-dielna
polychromovanie-drevenej-sochy  polychromovanie-drevorezby
polychromovanie-pozlacovanie-konzervovanie
polychromia-pozlacovanie-restaurovanie
sochy-reliefy-polychromia
kriedova-vrstva-polychromie
polychromovanie-restaurovanie
restaurovanie-drevenych-soch-polycromia
polychomia-kriedovanie
Úlohou   polychromie   je   zvýraznenie   a   zvýšenie   estetického   pôsobenia   daného predmetu.   Jedná   sa   obvykle   o   rôznofarebné   dotvorenie   drevených,   kamenných alebo štukových sôch, prípadne aj o pokrývanie väčších plôch farbou.       Polychromia   ako   technika   zdobenia   umeleckých   diel   je   známa   už   z   obdobia veľkých    kultúr    v    oblasti    úrodného    polmesiaca,    južnej    a    východnej    Ázie    aj Strednej    a    Južnej    Ameriky.    Každá    kultúra,    sloh    či    umelecký    smer    kládla    na polychromiu iný dôraz a dávala jej iný výraz.

Polychromia

Polychromovanie

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb