Umelecko-remeselné práce

Dekoratívne fasády a kreatívne omietky

Štukolustro

Obrazy na zákazku

Sgrafito

Mozaika z keramiky

Mozaika z prírodného kameňa

Umelý kameň

Umelecko-remeselné práce

© 2018 umelecká dielňa
 rôzneho druhu, v exteriéri aj interiéri, u nás v ateliéri aj priamo u zákaznika.    Kombináciou   starých   techník   a   moderných   materiálov   vytvárame   umelecky   hodnotné   veci   alebo   umelecky   dopĺňame   hotové   predmety   či   stavby   kvalifikovanou,   prevažne   ručnou   prácou.   Na   rozdiel   od   bežného   remesla   je   na   výrobu,   či   lepšie povedané   na   tvorbu   diel   umeleckého   remesla   potrebný   umelecký   talent   a   zároveň   remeselné   zručnosti.   Produkty   našej tvorby,   remesla,   majú   konkrétny   účel,   buď   samostatný   alebo   ako   súčasť   hlavne   architektúry,   kde   môže   byť   prítomný   prvok dekoratívnosti,   a   to   všetko   s   fortieľom   a   neopakovateľnosťou.   Naše   diela   sú   napojené   na   príjemné   asociácie   zakorenené hlboko    v    podvedomí    človeka.    Osobitosť    a    nenapodobiteľnosť    samotného    tvorcu    je    tou    najlepšou    zárukou    jedinečnosti každého diela. Vy viete čo, my vieme ako.
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb

3D iluzívna maľba

+421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
umelecko-remeselne-prace dekorativna-stena-kreativna-omietka

Umelecko-remeselné práce

sgrafito-umelecke-remeslo stukolustro-umely-mramor mozaika-z-prirodneho-kamena mozaika-keramika-solimander olejomalby-na-zakazku nastenna-malba-3d-wandmalerei umely-kamen-modelovana-omietka

Dekoratívne fasády a kreatívne omietky

Štukolustro

Obrazy na zákazku

Sgrafito

Mozaika z keramiky

Mozaika z prírodného kameňa

Umelý kameň

3D iluzívna maľba

Umelecko-remeselné práce

© 2018 umelecká dielňa
   rôzneho   druhu,   v   exteriéri   aj   interiéri,   u   nás   v   ateliéri   aj   priamo   u zákaznika.    Kombináciou   starých   techník   a   moderných   materiálov   vytvárame umelecky    hodnotné    veci    alebo    umelecky    dopĺňame    už    hotové predmety    či    stavby    kvalifikovanou,    prevažne    ručnou    prácou.    Na rozdiel   od   bežného   remesla   je   na   výrobu,   či   lepšie   povedané   na tvorbu     diel     umeleckého     remesla     potrebný     umelecký     talent     a zároveň   remeselné   zručnosti.   Produkty   našej   tvorby,   remesla,   majú konkrétny      účel,      buď      samostatný      alebo      ako      súčasť      hlavne architektúry,    kde    môže    byť    prítomný    prvok    dekoratívnosti,    a    to všetko   s   fortieľom   a   neopakovateľnosťou.   Naše   diela   sú   napojené   na príjemné     asociácie     zakorenené     hlboko     v     podvedomí     človeka. Osobitosť   a   nenapodobiteľnosť   samotného   tvorcu   je   tou   najlepšou zárukou jedinečnosti každého diela. Vy viete čo, my vieme ako.
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
umelecko-remeselne-prace dekorativna-stena-kreativna-omietka

Umelecko-remeselné práce

sgrafito-umelecke-remeslo stukolustro-umely-mramor mozaika-z-prirodneho-kamena mozaika-keramika-solimander olejomalby-na-zakazku nastenna-malba-3d-wandmalerei umely-kamen-modelovana-omietka

Dekoratívne fasády a kreatívne omietky

Štukolustro

Obrazy na zákazku

Sgrafito

Mozaika z keramiky

Mozaika z prírodného kameňa

Umelý kameň

3D iluzívna maľba

Umelecko-remeselné práce

© 2018 umelecká dielňa
 rôzneho druhu, v exteriéri aj interiéri, u nás v ateliéri aj priamo u zákaznika.     Kombináciou    starých    techník    a    moderných    materiálov    vytvárame    umelecky hodnotné    veci    alebo    umelecky    dopĺňame    už    hotové    predmety    či    stavby kvalifikovanou,   prevažne   ručnou   prácou.   Na   rozdiel   od   bežného   remesla   je   na výrobu,    či    lepšie    povedané    na    tvorbu    diel    umeleckého    remesla    potrebný umelecký   talent   a   zároveň   remeselné   zručnosti.   Produkty   našej   tvorby,   remesla, majú   konkrétny   účel,   buď   samostatný   alebo   ako   súčasť   hlavne   architektúry,   kde môže     byť     prítomný     prvok     dekoratívnosti,     a     to     všetko     s     fortieľom     a neopakovateľnosťou.   Naše   diela   sú   napojené   na   príjemné   asociácie   zakorenené hlboko   v   podvedomí   človeka.   Osobitosť   a   nenapodobiteľnosť   samotného   tvorcu je tou najlepšou zárukou jedinečnosti každého diela. Vy viete čo, my vieme ako.
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb