Reštaurovanie

© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie umeleckých diel a starožitností

pozlacovanie-platkove-zlato restaurovanie-obrazov-olejomalieb polychromovanie-pozlacovanie restaurovanie-socha-relief restaurovanie-starozitnosti-umelecke-remeslo

Reštaurovanie nástenných malieb

Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   ako   pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským zásahom,   ktorými   ich   chceli   neodborne   opraviť   alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným   prieskumom   diela, na    základe    ktorého    si    reštaurátor    vytvorí    plán    nasledujúcej    činnosti.    Reštaurátor    musí    predovšetkým    s    pokorou    slúžiť danému   dielu.   Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora   sa   kladú   veľmi   rozmanité požiadavky   a   reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie,   nielen   umelecké,   ale   aj   technické.   Musí   mať   výtvarné   schopnosti, aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne   doplniť,   dobré   znalosti   dejín   umenia,   predovšetkým   umeleckých   a   remeselných   techník starých čias...
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb

Reštaurovanie obrazov a rámov

Pozlacovanie

Reštaurovanie starožitností

Polychromovanie

Reštaurovanie sôch

+421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-obrazy-sochy-fresky

Reštaurovanie

© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie umeleckých diel a starožitností

pozlacovanie-platkove-zlato restaurovanie-obrazov-olejomalieb polychromovanie-pozlacovanie restaurovanie-socha-relief restaurovanie-starozitnosti-umelecke-remeslo restaurovanie-obrazov-olejomalieb restaurovanie-starozitnosti-umelecke-remeslo pozlacovanie-platkove-zlato restaurovanie-socha-relief polychromovanie-pozlacovanie
Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   ako pôsobeniu   času   a   prírodných   vplyvov,   tak   aj   ľudským   zásahom, ktorými    ich    chceli    neodborne    opraviť    alebo    zdokonaliť.    Činnosť reštaurátora    začína    dôkladným    prieskumom    diela,    na    základe ktorého      si      reštaurátor      vytvorí      plán      nasledujúcej      činnosti. Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu. Musí   vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu. Na      reštaurátora      sa      kladú      veľmi      rozmanité      požiadavky      a reštaurovanie   tak   vyžaduje   rôzne   kvalifikácie,   nielen   umelecké,   ale aj    technické.    Musí    mať    výtvarné    schopnosti,    aby    dokázal    dielo obnoviť     a     prípadne     doplniť,     dobré     znalosti     dejín     umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
restaurovanie-nastennych-malieb restaurovanie-nastennych-malieb
restaurovanie-obrazy-sochy-fresky

Reštaurovanie

© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie umeleckých diel a starožitností

Reštaurovanie nástenných malieb

Reštaurovanie obrazov a rámov

Reštaurovanie starožitností

Pozlacovanie

Polychromovanie

Umelecké   diela,   historické   pamiatky   a   starožitnosti   podliehajú   ako   pôsobeniu času    a    prírodných    vplyvov,    tak    aj    ľudským    zásahom,    ktorými    ich    chceli neodborne   opraviť   alebo   zdokonaliť.   Činnosť   reštaurátora   začína   dôkladným prieskumom   diela,   na   základe   ktorého   si   reštaurátor   vytvorí   plán   nasledujúcej činnosti.   Reštaurátor   musí   predovšetkým   s   pokorou   slúžiť   danému   dielu.   Musí vedieť   potlačiť   svoju   osobnosť,   svoju   vlastnú   tvorivú   invenciu.   Na   reštaurátora sa    kladú    veľmi    rozmanité    požiadavky    a    reštaurovanie    tak    vyžaduje    rôzne kvalifikácie,   nielen   umelecké,   ale   aj   technické.   Musí   mať   výtvarné   schopnosti, aby   dokázal   dielo   obnoviť   a   prípadne   doplniť,   dobré   znalosti   dejín   umenia, predovšetkým umeleckých a remeselných techník starých čias...
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov

Reštaurovanie sôch

reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb