© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito
Vôbec   to   nie   je   technika   patriaca   do   minulosti.   Aj   dnes   vďaka čistote   línií   a   plôch   dokáže   pôsobiť   monumentálne   a   pritom sviežo a moderne. Sgrafito    (tal.    sgraffiare    –    škrabať)    je    grafická    umelecká technika,      pri      ktorej      dielo      vzniká      vyškrabávaním      do viacvrstvovej    omietky.    Odškrabaním    omietky    sa    odkrýva spodná    vrstva,    čím    sa    vytvára    motív.    Sgrafito    vzniklo    v Taliansku   v   období   renesancie   ako   typický   dekoratívny   prvok tohto   slohu   a   uplatňovalo   sa   pri   výzdobe   fasád,   neskôr   aj   v interiéroch.

Sgrafito

sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna

Sgrafito

www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
sgrafito-nastenna-malba
© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito
Vôbec    to    nie    je    technika    patriaca    do    minulosti.    Aj    dnes    vďaka čistote   línií   a   plôch   dokáže   pôsobiť   monumentálne   a   pritom   sviežo a moderne. Sgrafito   (tal.   sgraffiare   –   škrabať)   je   grafická   umelecká   technika,   pri ktorej     dielo     vzniká     vyškrabávaním     do     viacvrstvovej     omietky. Odškrabaním   omietky   sa   odkrýva   spodná   vrstva,   čím   sa   vytvára motív.   Sgrafito   vzniklo   v   Taliansku   v   období   renesancie   ako   typický dekoratívny   prvok   tohto   slohu   a   uplatňovalo   sa   pri   výzdobe   fasád, neskôr aj v interiéroch.

Sgrafito

sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna

Sgrafito

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
sgrafito-nastenna-malba
© 2018 umelecká dielňa
sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby sgrafito-technika-nastennej-malby umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito umelecko-remeselna-dielna-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito technika-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafiare-skrabat-sgrafito sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna sgrafito-restauratorska-dielna umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito umelecke-remeslo-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito viacfarebne-omietky-sgrafito
Vôbec   to   nie   je   technika   patriaca   do   minulosti.   Aj   dnes   vďaka   čistote   línií   a   plôch dokáže pôsobiť monumentálne a pritom sviežo a moderne. Sgrafito   (tal.   sgraffiare   –   škrabať)   je   grafická   umelecká   technika,   pri   ktorej   dielo vzniká    vyškrabávaním    do    viacvrstvovej    omietky.    Odškrabaním    omietky    sa odkrýva   spodná   vrstva,   čím   sa   vytvára   motív.   Sgrafito   vzniklo   v   Taliansku   v období   renesancie   ako   typický   dekoratívny   prvok   tohto   slohu   a   uplatňovalo   sa pri výzdobe fasád, neskôr aj v interiéroch.

Sgrafito

sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna sgrafito-umelecka-dielna

Sgrafito

mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb