© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie sôch

zpevnovanie-tmelenie-retus-konzervovanie
polychromovana-socha-restaurovanie
restaurovanie-drevenej-sochy
obnova-oprava-restaurovanie-konzervovanie
tmelenie-retusovanie-konzervovanie
restaurovanie-drevenej-polychromovanej-sochy
restaurovanie-reliefu-konzervovanie
zpevnovanie-petrifikacia-restaurovanie
oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie
Reštaurovanie   drevených,   pozlátených   a   plychromovaných sôch,   reliéfov   a   drevorezieb,   plastickej   štukovej   výzdoby   a prvkov   architektúry.   Spevňovanie   -   petrifikácia,   ochrana   proti drevokaznému      hmyzu      a      hube,      čistenie,      dopĺňanie chýbajúcich     častí     -     dorezávka,     tmelenie,     retušovanie, pozlacovanie, konzervovanie

Reštaurovanie sôch a reliéfov

restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie
pozrite viac na  
sochy.restaurovanie.org
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-soch-reliefov
© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie sôch

zpevnovanie-tmelenie-retus-konzervovanie
polychromovana-socha-restaurovanie
restaurovanie-drevenej-sochy
obnova-oprava-restaurovanie-konzervovanie
tmelenie-retusovanie-konzervovanie
restaurovanie-drevenej-polychromovanej-sochy
restaurovanie-reliefu-konzervovanie
zpevnovanie-petrifikacia-restaurovanie
oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie
Reštaurovanie    drevených,    pozlátených    a    plychromovaných    sôch, reliéfov     a     drevorezieb,     plastickej     štukovej     výzdoby     a     prvkov architektúry.        Spevňovanie        -        petrifikácia,        ochrana        proti drevokaznému   hmyzu   a   hube,   čistenie,   dopĺňanie   chýbajúcich   častí   - dorezávka, tmelenie, retušovanie, pozlacovanie, konzervovanie

Reštaurovanie sôch a reliéfov

restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie
pozrite viac na  
sochy.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
restaurovanie-soch-reliefov
© 2018 umelecká dielňa

Reštaurovanie sôch

zpevnovanie-tmelenie-retus-konzervovanie
polychromovana-socha-restaurovanie
restaurovanie-drevenej-sochy
obnova-oprava-restaurovanie-konzervovanie
tmelenie-retusovanie-konzervovanie
restaurovanie-drevenej-polychromovanej-sochy
restaurovanie-reliefu-konzervovanie
zpevnovanie-petrifikacia-restaurovanie
oprava-obnova-rekonstrukcia-restaurovanie
Reštaurovanie   drevených,   pozlátených   a   plychromovaných   sôch,   reliéfov   a drevorezieb,   plastickej   štukovej   výzdoby   a   prvkov   architektúry.   Spevňovanie -     petrifikácia,     ochrana     proti     drevokaznému     hmyzu     a     hube,     čistenie, dopĺňanie      chýbajúcich      častí      -      dorezávka,      tmelenie,      retušovanie, pozlacovanie, konzervovanie

Reštaurovanie sôch a reliéfov

restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie restaurovanie-soch-konzervovanie
pozrite viac na  
sochy.restaurovanie.org
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb