© 2018 umelecká dielňa
Mnohí   máme   doma   zdanlivo   bezcenné   veci,   avšak   s nevyčísliteľnou     spomienkovou     hodnotou.     Bola     by škoda   nepostarať   sa   o   ne.   Nájdu   sa   ale   aj   zberateľsky významné    predmety    z    rôznych    odborov    výtvarného umenia,      umeleckých      remesiel      a      priemyselného dizajnu,        ktoré    sa    už    dlhšiu    dobu    nevyrábajú    ani nepouživajú,    a    sú    teda    pomerne    vzácne.    Obvykle bývajú       zhotovené       ručne       alebo       vyrobené       v manufaktúrach,   z   hodnotných   prírodných   materiálov,   a často sú umelecky a historicky cenné.

Reštaurovanie starožitností

oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie

Starožitnosti

pozlcovanie-umelecka-dielna
pozlacovanie-starozitnosti
umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti restaurovanie-pozlacovanie-starozitnosti
rekonstrukcia-obnova-oprava
umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti tmelenie-pozlacovanie-restaurovanie
www.facebook.com/umeleckadielna.sk/
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb +421 907 909 237 pribis@umeleckadielna.sk
restaurovanie-starozitnosti
© 2018 umelecká dielňa
Mnohí   máme   doma   zdanlivo   bezcenné   veci,   avšak   s   nevyčísliteľnou spomienkovou   hodnotou.   Bola   by   škoda   nepostarať   sa   o   ne.   Nájdu sa    ale    aj    zberateľsky    významné    predmety    z    rôznych    odborov výtvarného   umenia,   umeleckých   remesiel   a   priemyselného   dizajnu,     ktoré    sa    už    dlhšiu    dobu    nevyrábajú    ani    nepouživajú,    a    sú    teda pomerne   vzácne.   Obvykle   bývajú   zhotovené   ručne   alebo   vyrobené v   manufaktúrach,   z   hodnotných   prírodných   materiálov,   a   často   umelecky a historicky cenné.

Reštaurovanie starožitností

oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie

Starožitnosti

pozlcovanie-umelecka-dielna
pozlacovanie-starozitnosti
umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti restaurovanie-pozlacovanie-starozitnosti
rekonstrukcia-obnova-oprava
umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti tmelenie-pozlacovanie-restaurovanie
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb
restaurovanie-starozitnosti
© 2018 umelecká dielňa
Mnohí      máme      doma      zdanlivo      bezcenné      veci,      avšak      s      nevyčísliteľnou spomienkovou   hodnotou.   Bola   by   škoda   nepostarať   sa   o   ne.   Nájdu   sa   ale   aj zberateľsky     významné     predmety     z     rôznych     odborov     výtvarného     umenia, umeleckých    remesiel    a    priemyselného    dizajnu,        ktoré    sa    už    dlhšiu    dobu nevyrábajú    ani    nepouživajú,    a    sú    teda    pomerne    vzácne.    Obvykle    bývajú zhotovené   ručne   alebo   vyrobené   v   manufaktúrach,   z   hodnotných   prírodných materiálov, a často sú umelecky a historicky cenné.

Reštaurovanie starožitností

oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie oprava-obnova-restaurovanie

Starožitnosti

pozlcovanie-umelecka-dielna
pozlacovanie-starozitnosti
umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti umelecka-dielna-starozitnosti starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna starozitnosti-restauratorska-dielna pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti pozlacovanie-starozitnosti restaurovanie-pozlacovanie-starozitnosti
rekonstrukcia-obnova-oprava
umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti umelecke-remeslo-starozitnosti tmelenie-pozlacovanie-restaurovanie
mgr. miroslav pribiš  cemjata 20 08001 prešov
reštaurovanie obrazov reštaurovanie sôch reštaurovanie nástenných malieb